3. Moser Museum

Källa: moser-glas

Moser Museum

Karlovy Vary var ett centrum för excellens för flera affärer, men ingen mer prestigefylld än glasproduktion. 1893 etablerade Ludwig Moser sin glasverkstad här, som förblir en referenspunkt för hantverket till idag. Vid en tidpunkt i början av 1900-talet var Moser kristallleverantören till kejsaren i Austro-Ungern, Persiska Shahen och Kungarna i Storbritannien. Du kan komma till Moser Museum för att lära känna processen, från design till glasframställning, skärning och gravyr. Och det finns naturligtvis stora samlingar från de tidigaste delarna till glasverkens nyare föremål.

Nästa Artikel >>>